Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły – Gramatyka życia”

Dzięki staraniom Czcigodnego Księdza Dziekana Zdzisława Burego oraz Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki” w dniach 19-24 kwietnia br. w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Gromcu zagościła wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” Ekspozycja została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa składa się z kilkunastu plansz przedstawiających archiwalne zdjęcia oraz ponadczasowe sentencje z wypowiedziami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. Wybrane cytaty przedstawiają rozważania, przestrogi i życiowe wskazówki przygotowane dla Polaków przez dwóch wielkich kapłanów na dalsze czasy. Ksiądz Zdzisław Bury zwrócił uwagę, iż wystawa jest eksponowana w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, którego nie byłoby, gdyby nie duży wysiłek papieża Jana Pawła II, gdzie kończąc swoją homilię podczas uroczystości kanonizacyjnych siostry Faustyny Kowalskiej na Placu św. Piotra w Rzymie, w dniu 30 kwietnia 2000 r. wypowiedział takie słowa modlitwy: Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”. Ponadto Ksiądz Dziekan podkreślił, iż wystawa ma na celu kultywowanie postaci i nauczania Papieża Polaka oraz Prymasa Tysiąclecia. Dodatkowo w kościele na odwiedzających czekały bezpłatne publikacje IPN pt.: “Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II” Krzysztofa Dybciaka oraz “Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia” ks. Jerzego Sikory, „Prymas Stefan Wyszyński. Biografia” Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała.

Wystawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem parafian z Gromca.

Każdego dnia wierni zatrzymywali się przy eksponowanych planszach. Dla starszego pokolenia było to przypomnienie postaci, które znali i pamiętali ze swego życia. Dla młodych była to lekcja wiary, historii i patriotyzmu.

Serdeczne podziękowania składamy: Instytowi Pamięci Narodowej za udostępnienie wystawy, Pani Anastazji Suchorab za inspirację i wszelką pomoc, a rodzinie Państwa: Bożeny i Roberta Ostrowskich, Pani Melanii Mańka, Panu Kościelnemu i Organiście za pomoc przy organizacji wystawy.

Bóg zapłać także wszystkim Parafianom za ich obecność i zainteresowanie ekspozycją.

Koło Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki”