Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania

Kancelaria parafialna czynna jest w każdy czwartek od 7:30 do 8:30 i sobotę od 17 do 18 oraz indywidualnie po uzgodnieniu z księdzem.

Sakrament chrztu

 • Sakramentu chrztu jest udzielany zasadniczo w I niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10:30
 • Wymagane dokumenty:
  1. Akt urodzenia z USC
  2. Świadectwo ślubu Kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego)
  3. Dane personalne rodziców chrzestnych

Sakrament małżeństwa – wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 3. Dowody osobiste
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji tzw. indeks katechizacji
 5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 6. Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmałżonka

Pogrzeb – wymagane dokumenty

Świadectwo zgonu z USC

Sakrament Namaszczenia Chorych

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą Sakramentalną