Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Triduum Paschalne 2022

Tegoroczne świętowanie Triduum Paschalnego i Świąt  Zmartwychwstania Pańskiego miało wyjątkowy charakter i wymiar.

W Wielki Czwartek, który upamiętnia  Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie przez Pana Jezusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, ksiądz  dziekan Zdzisław Bury – proboszcz parafii w Gromcu celebrował uroczystą Eucharystię. Po niej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu z Tabernakulum do Ciemnicy.Uroczystości Mszy Wieczerzy Pańskiej towarzyszyło poświęcenie chleba – tradycja, która pięknie wyróżnia gromiecką parafię w okolicy.

Ponieważ Wielki Czwartek jest także Świętem Kapłanów Ksiądz Proboszcz odebrał życzenia od Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym dniu rozpoczęła się także adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała aż do Wielkiej Soboty.

W Wielki Piątek , który jest pamiątką śmierci krzyżowej Pana Jezusa wierni modlili się  na Różańcu o godzinie 9:00, oraz Drodze Krzyżowej od godz. 15:00, podczas której odmówiono także Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W tym dniu po uroczystej Liturgii Słowa i Adoracji Krzyża Najświętszy Sakrament został przeniesiony do przygotowanego w kościele Grobu Pańskiego. Potem zgodnie z tradycją, która jest w naszej parafii odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali.

W Wielką Sobotę Kościół trwał na modlitwie przy Grobie Pańskim. Odbyło się także uroczyste poświęcenie pokarmów – po raz pierwszy od czasów pandemii w tradycyjnej formie w kościele. Ksiądz Proboszcz święcił wielkanocne  koszyczki o godzinie 10:00, 10:30 i 11:00.

Wieczorem o godzinie 17:00 odbyła się Liturgia Wigilii Paschalnej, wraz z uroczystą procesją rezurekcyjną. Liturgia Słowa, która szczególnie w tym dniu jest bogata przypomniała historię zbawienia. Wybrzmiało także radosne „Alleluja”.

Dla świata, którym targają niepokoje wojny, szczególnie ważna staje się modlitwa i oddanie Zmartwychwstałemu Chrystusowi wszystkich trosk.

W tym roku obchody Triduum Paschalnego, oraz Świąt Wielkiej Nocy były bardzo uroczyste. Uczestniczyli w nich licznie Parafianie, a wśród nich Róże Różańcowe, Służba Liturgiczna Ołtarza, Strażacy Ochotnicy oraz Schola „Laus Deo”.

Dzięki modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu i uczestnictwie w uroczystej liturgii czuliśmy się prawdziwą parafialną wspólnotą.

Bóg zapłać Wszystkim za wspólną modlitwę w te wyjątkowe dni.

R.L.

WIELKI CZWARTEK

fot. Radosław Lelito

WIELKI PIĄTEK

B. Zabawski
T. Sieczkowski

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

B. Zabawski
T. Sieczkowski

WIELKA SOBOTA

B. Zabawski
T. Sieczkowski