Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Przychodzimy do świątyni dziękować Bogu…

Dożynki to jedno z największych świąt na polskiej wsi. Po ścięciu ostatnich kłosów zboża rolnicy obchodzą uroczyste święto dziękczynienia za dary Ziemi. Dożynki z tradycyjnymi elementami: Mszą Świętą, wieńcami i darami dożynkowymi, są również świadectwem pielęgnowania polskiego dziedzictwa narodowego.

W gromieckiej parafii tradycyjne Dożynki parafialne odbyły się 15 sierpnia 2021 r., w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głównym elementem dożynkowych obchodów była uroczysta liturgia w kościele parafialnym o godz. 10.30, której przewodniczył ksiądz Zdzisław Bury – nasz czcigodny dziekan i proboszcz. Nabożeństwo, które było okazją do modlitwy dziękczynnej za tegoroczne plony zgromadziło wielu parafian.

Na uroczystości przybyły m.in członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki”, władze samorządowe reprezentowane przez Pana Sołtysa Jerzego Górskiego, oraz wiceburmistrza Libiąża Pana Huberta Szumniaka.

Honory starostów Dożynek Parafialnych pełnili: Pani Ewelina i Pan Marek Paliwoda.

Zgodnie z tradycją uczestnicy przybyli z pięknym wieńcem wykonanym z kłosów zbóż, oraz dorodnymi bochnami chleba upieczonymi z tegorocznych zbiorów i darami z warzyw i owoców.

Starostów dożynkowych, oraz wszystkich parafian przybyłych na uroczystość powitał w progach świątyni Ksiądz Proboszcz Zdzisław Bury.

Przy dźwiękach pięknej starej pieśni „Już się skończył żniwny czas” rozpoczęła się uroczysta liturgia.

W homilii Ksiądz Proboszcz dziękował Bożej Opatrzności za zebrane plony, oraz przypomniał o przypadającej w tym dniu 101 rocznicy bitwy polsko – bolszewickiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, która uratowała Europę przed zalewem komunizmu.

W uroczysty sposób został poświęcony wieniec dożynkowy oraz bukiety z ziół i kwiatów przyniesione do świątyni przez wiernych.

Przypadająca 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół. Stąd też o tym święcie liturgicznym popularnie mówi się, że to dzień „Matki Boskiej Zielnej”.

Już od końca X wieku znany jest zwyczaj święcenia w tym dniu ziół polnych i kwiatów. Wywodzi się on ze starej chrześcijańskiej legendy – apokryfu – mówiącego o tym, jak apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej nie znaleźli tam jej ciała, tylko same zioła i kwiaty.

W naszej gromieckiej parafii zwyczaj święcenia zielnych bukietów jest ciągle żywy i pięknie kultywowany.

Tegorocznym obchodom dożynek parafialnych, oraz Święta Matki Boskiej Zielnej towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez naszego Pana Organistę, oraz nowopowstałą scholę parafialną „Laus Deo”.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii wszyscy odśpiewali hymn „Boże coś Polskę” prosząc w nim by Dobry Bóg, tak jak przed 101 laty, miał zawsze w opiece naszą Ojczyznę.

Bóg zapłać wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą uświęcili ten uroczysty dla naszej Parafialnej Wspólnoty dzień.