Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

„Nowy rok bieży w jasełkach leży”

„Nowy Rok bieży w jasełkach leży” – tym słowami znanej kolędy dziękujemy Panu za odchodzący 2022 rok i prosimy o Błogosławieństwo Boże w nowym Roku Pańskim 2023.

Zawsze na zakończenie roku przychodzą refleksje, przemyślenia nad tym jaki był dla nas miniony czas, co nam się udało, co przyniosło radość i za co czujemy wdzięczność..

Wspólnota Parafialna w Gromcu dziękowała Bogu za miniony 2022 rok tradycyjnie 31 grudnia
na Nabożeństwie Eucharystycznym sprawowanym o godzinie 16:30.

W trakcie uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz podsumował odchodzący rok przypomniał wszystkie duchowe i materialne dokonania parafii (wskazując m.in ilość udzielonych sakramentów, czy inwestycje parafialne) . Podziękował wszystkim parafianom za ofiarność i troskę o dobro wspólne. W adoracji na zakończenie mszy świętej Ksiądz Proboszcz modlił się za parafian.

W trakcie eucharystii odśpiewano uroczyste „Te Deum” oraz hymn „Boże coś Polskę”.

Specjalną atrakcją po zakończeniu modlitwy był barwny pokaz sztucznych ogni, który zorganizowała Rada Budowlana.

Szczęść Boże Parafianom, którzy uczestniczyli w modlitwie dziękczynnej za miniony rok. Wszystkim życzymy Bożej opieki i dębowego zdrowia w nadchodzącym 2023 roku.

R.L.