Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Chwila refleksji z księdzem Markiem Mikołajczakiem

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w parafii gromieckiej prowadził ksiądz Marek Mikołajczak ze zgromadzenia Księży Sercanów, który na co dzień posługuje w parafii w Bełchatowie prowadzonej przez nich. Poprosiliśmy księdza Marka o udzielenie wywiadu dla czytelników gazetki „Nasz Dom”.

Nasz Dom: Witamy księdza Marka w naszej wspólnocie parafialnej. Parafianie są ciekawi, skąd ksiądz do nas przybywa?

Ksiądz Marek Mikołajczak: Przychodzę z Bełchatowa, znanego z położonej niedaleko miasta kopalni węgla brunatnego. Tam od wielu lat służę jako duszpasterz w parafii prowadzonej przez Księży Sercanów. Wspólnie z kapłanami z naszej wspólnoty tworzymy „Grupę Rekolekcyjną”, która głosi nauki adwentowe i wielkopostne, oraz prowadzi Misje Święte w całej Polsce.

ND: Księże Marku, co wyróżnia zgromadzenie księży Sercanów, czym w szczególności się zajmują?

Ks. M.M: Nasze zgromadzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa szczególnie zwraca uwagę na kult Serca Pana Jezusa, a naszym charyzmatem jest życie w miłości Bożej i wynagradzanie Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy całego świata.

ND: Czasami w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu ludzie wybierają świętego Patrona, którego życiem i nauką chcą się szczególnie zainteresować. Czy może ksiądz zdradzić, jaki jest jego ulubiony Święty?

Ks. M.M: W ostatnim czasie wyjątkową postacią, którą warto naśladować, jest Święty Jan Paweł II. Myślę, że ze względu na moją pracę, często odnoszę się do nauczania tego Wielkiego Rodaka. Kolejną wielką świętą jest Święta Małgorzata Maria Alacoque, związana z kultem Najświętszego Serca Jezusowego i Pierwszych Piątków Miesiąca. Natomiast szczególnym patronem na okres Wielkiego Postu dla mnie jest Święty Józef, który zajmuje ważne miejsce w życiu Naszego Zbawiciela.

Ks. M.M: W ostatnich czasach wyjątkową postacią, którą warto naśladować jest Święty Jan Paweł II. Myślę tak ze względu na moją pracę, w której często odnoszę się do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Kolejną wielką świętą jest Święta Małgorzata Maria Alacoque, którą związana jest mocno z kultem Najświętszego Serca Jezusowego i Pierwszych Piątków Miesiąca. Z kolei szczególnym dla mnie patronem na okres wielkopostny jest Święty Józef, który jak wiemy zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu naszego Zbawiciela.

ND: W drodze do świętości pomagają nam rekolekcje, oraz post, jałmużna i modlitwa. Jakie zadania w okresie Wielkiego Postu możemy sobie wyznaczać, żeby stawać się lepszymi ludźmi?

Ks.M.M: Pan Jezus podczas liturgii Środy Popielcowej mówił nam o wspomnianych obowiązkach chrześcijanina w okresie Wielkiego Postu. I myślę, że te trzy drogi powinny nam wyznaczać jedną drogę Wielkiego Postu z modlitwą na czele, zwłaszcza, że w tym roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Pański 2024 rokiem modlitwy, więc powinniśmy zwrócić uwagę, na to by iść w głąb dialogu z Panem Bogiem nie dla ludzkiego oka, ale dla miłości Pana Boga. Z kolei jałmużna to pochylenie się nad miłością do drugiego człowieka, co jest darem dla drugiej osoby i dla Pana Boga. Oczywiście również ważny jest Post, czyli wyrzeczenie, Człowiek potrzebuje tak wiele dla swojego życia szczęśliwego, a jednak z części wygód i dostatku należy zrezygnować, zaprzeć się samego siebie, brać krzyż, oraz iść za Panem Jezusem.

ND: Ojciec Święty Jan Paweł II mówił zawsze,że młodzi są przyszłością Kościoła. Co możemy zrobić w naszej wspólnocie, żeby zachęcić do udziału dzieci i młodzież do modlitwy i czynnego udziału w życiu parafii?

Ks.M.M: Należy pochylać się nad Papieżem Polakiem i jego nauczaniem. Zawsze pamiętać jakim był Pasterzem w owczarni, jak naśladował Pana Jezusa. Myślę, że najlepiej byłoby trafić do dzieci i młodzieży, przez rodziców i dziadków, którzy zachęcą dzieci do uczestnictwa we mszach świętych, rekolekcjach, czy scholi parafialnej. Warto też pochylić się nad listem Ojca Świętego Jana Pawła II, który skierował do dzieci w 1994 r. Wspomniany list jest pierwszym tego rodzaju napisanym do najmłodszych przez Naszego Rodaka. Zawiera pewne treści, oraz wyznaczniki będące drogą, którą w naszym życiu należy podjąć. Tutaj chodzi też o mocne zaangażowaniu w życie parafii dorosłych, których dzieci będą naśladować. Wiadomo nie od dzisiaj, że przykład najlepiej naucza. To Rodzina jest najpierw odpowiedzialna za wymiar katechezy i życie liturgiczne dzieci. Katecheza szkolna i kościelna może tylko rozwinąć to co zasiał w młodym człowieku dom.

ND: Jakie wrażenie na księdzu zrobił Gromiec i nasza miejscowa świątynia. ?

Ks. M.M: Przybyłem do Gromca w sobotni wieczór poprzedzający niedzielę w którą rozpoczęły się nauki rekolekcyjne. Świątynia sama z siebie jest piękna, o co dbają gromadzący się na niedzielnej eucharystii ludzie. Ujął mnie za serce wspólny śpiew, chociażby Godzinek przed pierwszą mszą w ciągu dnia. Stąd też moje wrażenie jest bardzo pozytywne i mam nadzieję, że to miejsce zawsze będzie uświęcone modlitwą przez lud tworzący Dom Boży i przeżywający ten czas Rekolekcji Wielkopostnych.

ND: Księże Marku, Bóg zapłać za udzielenie wywiadu i życzymy owocnego głoszenia Słowa Bożego w naszej parafii i wszędzie tam, gdzie Ksiądz jeszcze zagości. Szczęść Boże.

Tekst i zdjęcia:  R.L.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.