Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec

Komunikat w sprawie cmentarza parafialnego w Bobrku

  1. W związku z rezygnacją firmy P. Stanisława Hajnosa, obsługującej cmentarz parafialny w Bobrku, informujemy że z dniem 01.01.2023 roku, obsługę cmentarza prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Cmentarz pozostaje własnością Parafii Bobrek i na cmentarzu mogą być pochowani zmarli mieszkańcy parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec. Zakład Usług Komunalnych świadczyć będzie usługi z wiązane pochówkiem zmarłych.
  2. Informujemy, ze ceny usług cmentarnych / opłata miejsca, prolongata, pokładne czy śmieci / pozostają na dotychczasowym poziomie, jedynie zostaje uwzględniony podatek VAT. Administracja cmentarza odbywać się będzie w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej 5. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem i pogrzebem można będzie załatwiać w biurze na terenie cmentarza komunalnego w Oświęcimiu.
  3. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie parafii Bobrek, Gorzów i Gromiec i tablicach ogłoszeń tych parafii. Ponadto rozpoczęto prace nad wdrożeniem elektronicznej ewidencji grobów wymaganej przepisami państwowymi.
  4. Wkrótce pojawi się nowy regulamin cmentarza, który będzie dostępny na stronie internetowym wymienionych parafii oraz w gablocie przy wejściu na cmentarz.

Cmentarz Komunalny w Oświęcimiu
ul. Wiklinowa 5

czynny w godz. 7:00 – 15:00

Tel. 33/ 842 51 98

Całodobowe zwózki zwłok: 639 717 920

Grabarz: 502 068 195