Gromiec, ul. Traugutta, 32-590 Libiąż

obraz-matka-boska-rozancowa-gromiec
ozdoba-do-tytulu

Nasz Dom

ozdoba-do-tytulu-strona-prawa

GAZETKA MIĘDZY PARAFIALNA
PARAFII BOBREK, GORZÓW I GROMIEC

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w redagowaniu gazety między-parafialnej „Nasz dom”

Materiały do gazetki prosimy wysyłać na adres:
nasz.dom@gazeta.pl